Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này chỉ ra cách http://www.chillwithmindiabair.com sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho http://www.chillwithmindiabair.com khi bạn sử dụng trang web này.

http://www.chillwithmindiabair.com có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Những thông tin mà chúng tôi có thể thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • tên và * chức danh
  • thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email
  • thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và thông tin khác có liên quan đến khảo sát

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

Lưu giữ hồ sơ nội bộ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cải thiện các bài viết và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể gửi email định kỳ về các bài viết mới được cập nhật hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị bằng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn vì mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

Bảo vệ

http://www.chillwithmindiabair.com cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể đồng ý khi sử dụng trang web này, sau đó bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng bởi tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các thủ tục và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích “lưu lượng truy cập web” hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép ứng dụng web phản hồi bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về các tùy chọn của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và bạn không thích trang nào. Cookie không có cách nào cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng hết lợi thế của trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo các cách sau:

bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên trang web, hãy tìm hộp mà bạn có thể nhấp vào để cho biết rằng bạn không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp

nếu trước đây bạn đã đồng ý với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ chillwithmindiabair.info@gmail.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, tại địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.